Er zijn een aantal gebieden waar zich problemen voor kunnen doen waar een logopedist mee aan de slag kan.

Gehoor

Communiceren is een combinatie van de functies spreken en luisteren. Deze twee functies horen bij elkaar, bijvoorbeeld als je een gesprek voert. Je reageert op wat de ander zegt en hoe jij dat (gesproken geluid) waarneemt.

Om de communicatie bij slechthorendheid/doofheid te verbeteren biedt de praktijk onder andere een cursus spraakafzien (“liplezen”).

Slikken

Logopedisten behandelen problemen die met slikken te maken hebben. Dit kan bijvoorbeeld gaan om kinderen die door een orthodontist zijn verwezen. Een afwijkend slikpatroon kan de werking van de beugel in de weg zitten.  Daarnaast behandelen we ouderen die slikklachten hebben door een beroerte of dementie.

Spraak

De zinnen die wij spreken bestaan uit woorden, lettergrepen en letters. Elke letter heeft zijn eigen klank. Woorden bestaan uit verschillende klanken achter elkaar. Wanneer iemand een letter, of combinaties ervan, verkeerd uitspreekt kan het voorkomen dat je verkeerd begrepen wordt.

Stem

De stem is hét middel om verstaanbaar te communiceren met anderen. Klankkleur, luidheid, toonhoogte spelen mee in hoe de boodschap overkomt. Wat jij zegt kan een andere betekenis krijgen door de manier waarop de woorden worden uitgesproken

Taal

Goed kunnen communiceren is nodig om contact te maken. Hierbij is taal onmisbaar. Gedachten (een idee of een plan) ontstaan in de hersenen. Om die gedachten over te brengen naar iemand anders is taal nodig. Als je de taal niet of onvoldoende beheerst, dan ben je beperkt in je mogelijkheid om met anderen te communiceren.