Er zijn een aantal gebieden waar zich problemen voor kunnen doen waar een logopedist mee aan de slag kan. Hieronder lees je op welke gebieden verschillende problemen kunnen ontstaan.

Gehoor

Communiceren is een combinatie van de functies spreken en luisteren. Deze twee functies horen bij elkaar, bijvoorbeeld als je een gesprek voert. Je reageert op wat de ander zegt en hoe jij dat (gesproken geluid) waarneemt. De manier waarop je hoort beïnvloedt jouw reactie. Als je iets niet hoort kun je vragen om het te herhalen. Omdat logopedie over communicatie gaat, kijkt de logopedist ook naar het gehoor.

Slikken

Logopedisten behandelen problemen die met slikken te maken hebben. Problemen bij zuigen, slikken en kauwen kunnen bij jonge kinderen voor komen. Wanneer hier sprake van is heet dit prelogopedie. Oorzaken hiervan zijn neurologische afwijkingen of bijvoorbeeld een lange periode van sondevoeding. Een logopedist zorgt dat deze mondfuncties zich ontwikkelen en herstellen. Niet alleen bij kinderen kunnen problemen ontstaan bij het slikken. Ook bij ouderen is dit mogelijk bijvoorbeeld door een beroerte of dementie.

Spraak

De zinnen die wij spreken bestaan uit woorden, lettergrepen en letters. Elke letter heeft zijn eigen klank. Woorden bestaan uit verschillende klanken achter elkaar. Kinderen leren de klanken van hun ouders / opvoeders, door dit na te doen. Wanneer iemand een letter, of een combinaties ervan, verkeerd uitspreekt krijgen woorden een andere betekenis.

Stem

De stem is hét middel om verstaanbaar te communiceren met anderen. Klankkleur, luidheid, toonhoogte spelen mee in hoe de boodschap overkomt. Wat jij zegt kan een andere betekenis krijgen door de manier waarop de woorden worden uitgesproken

Taal

Goed kunnen communiceren is nodig om contact te maken. Hierbij is taal onmisbaar. Gedachten (een idee of een plan) ontstaan in de hersenen. Om die gedachten over te brengen naar iemand anders is taal nodig. Als je de taal niet of onvoldoende beheerst, dan ben je beperkt in je mogelijkheid om met anderen te communiceren.