Een logopedist houdt zich bezig met communiceren. Als allround logopedist bied ik in mijn praktijk therapie en advies aan kinderen en volwassenen die problemen ondervinden bij het communiceren. Dit kunnen onder andere problemen zijn op het gebied van spraak, taal, stem, gehoor, afwijkende mondgewoonten, slikken en adem.

Hieronder vindt u informatie over mijn praktijk en over wie ik ben. Daarnaast leest u informatie over de gang van zaken in mijn praktijk en mijn manier van werken. In Wat is logopedie’  leest u meer over logopedie en leg ik uit welke problemen er kunnen zijn en hoe ik die zou kunnen behandelen.

Verwijzing

Met ingang van 1 januari 2012 is de logopedische zorg direct toegankelijk (DTL). Vanaf deze datum kunnen patiënten zonder verwijzing van een huisarts of specialist (onder andere KNO-arts, neuroloog, tandarts, orthodontist) naar een logopedist. Niet alle zorgverzekeraars vergoeden DTL. Naast de DTL blijft de mogelijkheid bestaan met verwijzing van een arts te komen. Bij vragen kan ik u hier verder over informeren.

Behandeling

De eerste afspraak bestaat uit een vraaggesprek en eventueel een onderzoek. Voor een uitgebreid onderzoek zijn meerdere afspraken noodzakelijk. Na het onderzoek volgt er een gesprek waarin het onderzochte wordt besproken en volgt er een advies. Ook wordt er dan beslist of er een behandeling volgt. Iedere behandeling duurt een half uur. In de meeste gevallen wordt er één keer per week behandeld. Een enkele keer wordt er, indien nodig, twee keer per week behandeld. Wanneer u om medische redenen niet in de praktijk kunt komen is behandeling aan huis mogelijk. Hiervoor is wel een verwijzing van een arts nodig waarop vermeld staat dat dit nodig is. Tijdens de behandeling worden oefeningen gedaan en meegegeven om thuis te herhalen.

Samenwerking

Ik werk samen met o.a. leerkrachten, intern begeleiders, ambulant begeleiders, peuterspeelzaalleiders en verwijzers. Ook werk ik samen met de GGMD. Zij begeleiden mensen die doof zijn of hoorproblemen hebben. Daarnaast is er intensieve samenwerking met de Praktijk voor Logopedie Midden-Groningen.

Vergoeding

Logopedie wordt vanuit de basisverzekering vergoed door de zorgverzekeraar. Kinderen tot 18 jaar betalen geen eigen risico. Vanaf 18 jaar wordt het eerst verrekend met uw eigen risico.  Afspraken hierover vindt u in uw polisvoorwaarden. De tarieven voor logopedie zijn wettelijk vastgesteld. De praktijk heeft een contract met alle zorgverzekeraars.

Waarneming

Waarneming kan nodig zijn in verband met ziekte, vakantie en/of studieverlof. Ook zal waarneming altijd geschieden door een gediplomeerde logopedist.

Privacy

De logopedist neemt kennis van feiten van vertrouwelijke aard. Binnen de logopediepraktijk wordt zorgvuldig omgegaan met deze informatie. Het privacyreglement van de NVLF zal worden nageleefd. Lees hier de privacy policy.

Klachten

Het klachtenrecht voor patiënten is vastgelegd in de Wet Klachtenrecht Cliënten Zorgsector. Klachtenrecht van de NVLF is hieraan verbonden. De logopediepraktijk volgt de klachtenregeling van de NVLF.

Rechten en plichten cliënt en hulpverlener

brochure wettelijke eisen bij de beroepsuitoefening.