Jaarlijks volg ik cursussen in verband met bij- en nascholing. Zo heb ik mij onder andere verder geschoold in:

– Metaphon/Hodson & Paden (therapie bij articulatiestoornissen)
– Buteyko (therapie bij o.a. ademingsklachten)
– Verbale ontwikkelingsdyspraxie
– Therapie met de Face Former (bij afwijkend mondgedrag)
– Stem en theater
– Stemtherapie bij kinderen
– Introductiecursus sensorische informatieverwerking (SIV) (verwerking van zintuigelijke prikkels)
– Behandelmodule sensorische informatieverwerking (SIV) (verwerking van zintuigelijke prikkels)
–¬†Aan de slag met woordenschat
– Pragmatiek (taalgebruik)
– Logopedie en tandheelkunde (OMFT; o.a. bij slissen, duimzuigen, open mondgedrag)
– Dyslexie; praktisch van A tot Z
– Directe toegankelijkheid logopedie (DTL; zonder verwijsbrief naar de logopedist)
– Communicatieve taaltherapie II; kinderen met een taalniveau van 2 tot 6 jaar
– Woordvinding bij kinderen; diagnostiek en behandeling
– Evidence based practice bij meertalige kinderen met taalproblematiek
– PROMPT (hulp bij het aanleren van (nieuwe) spraakbewegingen)
– Hodson & Paden (therapie bij articulatiestoornissen)
РPROMPTtechniek: herhaling en verdieping (hulp bij het aanleren van (nieuwe) spraakbewegingen)
– DGM (denkstimulerende gespreksmethodiek)
– Hulp bij chronisch hoesten

Daarnaast bezoek ik regelmatig studiedagen, lezingen en werkveldbijeenkomsten.